ورود

شاهدخت (Love Letter)

100,000 /  100,000 تومان
خرید
0
موجود شد به من اطلاع بده
2 تا 8 نفر
12 تا 99 سال
20 تا 25 دقیقه
به دنبال دستگیری ملکه ماریا به خاطر خیانت ، هیچ کسی به اندازه دخترش شاهدخت آنت غمگین نبود . خواستگاران از سر تاسر قلمرو به دنبال این بودند تا از طریق خواستگاری و اظهار عشق به شاهدخت آنت ،غم و اندوه او را بکاهند و مقداری شادی به زندگی وی بیاورند . شما یکی از خواستگاران هستید که تلاش میکنید نامه عاشقانه خود را به شاهدخت برسانید .
متاسفانه او خودش را در قصر حبس کرده است بنابراین شما باید به یک واسطه اعتماد کنید تا پیام شما را برساند. در طول بازی شما یک کارت محرمانه در دستتان میگیرید این همان کسی است که پیام عاشقانه شما را به شاهدخت میرساند.مطمئن شوید که نزدیکترین شخص به شاهدخت نامه عاشقانه شما را پایان روز در دست دارد اینگونه نامه شما پیش از دیگران به دست شاهدخت میرسد .
اطلاعات بیشتر
آموزش

محتویات جعبه بازی شاهدخت:

  • 32 کارت بازی
  • 4 کارت مرجع
  • 25 نشان پیروزی
  • 1 یادگار دلقک
  • 1 دفترچه راهنما

در این بازی جذاب و سرعتی، بسته به تعداد نفرات کارت های مربوط را در دسته کارت قرار می دهید. هر شخصیت قابلیت خاص خود را دارد و باید تلاش کنید در قالب نقش مخفی، با زمین گذاشتن کارت ها قابلیت آن ها را انجام دهید و رقبا را از بازی خارج کنید! قابلیت کارت ها بعضا در مقابل هستند تا بازی بالانسی داشته باشیم.
به این روش که در ابتدا هر بازیکن یک کارت در اختیار دارد و یک کارت نیز به پشت از دسته کارت ها بیرون می رود. هر بازیکن در نوبت خود یک کارت دیگر از دسته کارت ها برداشته، یکی از کارت هایش را بازی کرده و دیگری را در دستش نگه می دارد! اگر همه بازیکن های دیگر را از بازی بیرون کنید شما برنده دست هستید و نشان پیروزی می گیرید! 
بازی بسیار سریع است و هر کسی که زود تر تعداد مشخصی نشان پیروزی بگیرد برنده بازی است!

مشاهده بیشتر...