ورود
آقای جک

آقای جک (Mr. Jack)

تولید کننده: Space Board
248,000 /  248,000 تومان
خرید
0
موجود شد به من اطلاع بده
2 تا 2 نفر
9 تا 99 سال
30 تا 40 دقیقه
شب کوچه های تاریک را با نقابی از تاریکی پوشانده است. جک در سایه ها حرکت می کند...
بهترین کاراگاهان عصر چراغ گازی در اینجا جمع شده اند تا وی را دستگیر کنند پیش از آنکه بتواند با استفاده از تاریکی برای همیشه بگریزد.
تله به آرامی گسترده می‌شود و راه را بر وی می‌بندد...
اما جک حیله‌گر است. او در حقیقت هویت یکی از کاراگاهان را دزدیده است...
آیا آنها نقاب را از چهره اش برمی‌دارند؟
اطلاعات بیشتر
آموزش

محتویات جعبه بازی آقای جک:

  • 1 صفحه بازی
  • 8 مهره شخصیت با رنگ های گوناگون
  • 8 کارت شخصیت با پشت سبز رنگ
  • 8 کارت شخصیت با پشت قرمز رنگ
  • 2 توکن گروه پلیس
  • 2 توکن چاله های سرپوشیده
  • 1 مهره چوبی راند شمار بازی
  • 6 توکن چراغ گازی روشن
  • 1 کارت شاهد با یک سمت مرئی و یک سمت نامرئی

یک بازی دو نفره فوق جذاب!
هر بازیکن یک هدف مختلف دارد. یک نفر کارآگاه می شود و دیگری نقش آقای جک را بازی می کند. کارآگاه باید پوشش آقای جک را برداشته و سپس او را دستگیر کند. آقای جک نیز تلاش می کند تا با پوشش تاریکی فرار کند و با انجام کار هایش تحقیقات را به نتیجه برساند.
با حرکت دادن شخصیت هایتان داخل و خارج تاریکی، کارآگاه تعداد مشکوکین را کم می کند تا به آقای جک نزدیک تر شود. آیا می تواند تا آخر دور هشتم او را بگیرد؟

مشاهده بیشتر...