ورود

کریپتید (Cryptid)

380,000 /  380,000 تومان
خرید
0
موجود شد به من اطلاع بده
3 تا 5 نفر
10 تا 99 سال
30 تا 50 دقیقه
شما به همراه چند متخصص رمزنگار در گروهی جمع شدید تا هیولایی که در این منطقه وجود دارد را پیدا کنید، در نظر داشته باشید به هر یک از شما اطلاعاتی راجع به این هیولا داده می شود.
اولین کاوشگری که هیولا را پیدا کند جایزه ای غنی به دست خواهد آورد، جایزه ای که به اشتراک گذاشته نمی شود. کاوشگری که هیولا را پیدا کند نامش در تاریخ به یادگار می ماند.
توجه داشته باشید بدون به اشتراک گذاشتن داده هایتان، اطلاعی به دست نخواهید آورد و اگر اطلاعات زیادی به دیگر بازیکن ها بدهید نام شما به تدریج از تاریخ محو خواهد.
اطلاعات بیشتر
آموزش

محتویات جعبه بازی کریپتید:

  • 6 صفحه نقشه
  • 4 سازه سنگی
  • 4 کلبه رها شده
  • یک آدمک
  • 5 دسته رنگی مهره بازیکن ها
  • 5 دفترچه سرنخ
  • 54 عدد کارت سناریو
  • 1 دفترچه راهنما

شما کاوشگرانی هستید که قصد دارید ثابت کنید در منطقه ای از آمریکای شمالی هیولایی وجود دارد.
هر بازیکن سرنخی از هیولا خواهد داشت. هر یک از این سرنخ ها منطقه ای خاص را نشان می دهند که ممکن است هیولا در آن مناطق باشد.
سرنخ ها، زمین بازی، سازه های موجود و سئوالاتی که کاوشگران از یکدیگر می پرسند به آن ها کمک می کند تا از طریق حدس و گمان و کنار هم گذاشتن اطلاعات موجود محل اختفای هیولای کشف نشدنی را پیدا کنند. اولین بازیکنی که هیولا را پیدا کند برنده بازی است.

مشاهده بیشتر...